anorberg Uppdragsverksamhet inom projektarbete och texthantering

avnorberg@live.se

Samverkan

 

Jag samverkar med: Eva Norström Konsult

Företaget Eva Norström Konsult har funnits sedan 1991 och arbetar främst med:

 

 • Utvärdering av projekt som rör migration och integration - bland annat arbetsmarknadsprojekt

 

 • Utbildning, fortbildning och handledning av personal som arbetar med migrations- och integrationsfrågor i Sverige och internationellt

 

 • Rapporter om frågor som rör migration och integration

 

Arbetsuppgifterna genomförs huvudsakligen med hjälp av kulturanalytiska metoder.

 

 

Antidiskriminerings- och Miljöpolicy

 

 

 • Att i allt arbete utgår från alla människors lika värde, dvs. i datainsamling, analys, presentationer, rapporter mm
 • Att uppmärksamma frågor om delaktighet, kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder, ålder och religion i samband med datainsamling, analys, presentationer och rapportering
 • Att miljöfrågor integreras i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut
 • Att ta hänsyn till miljö- och rättvisemärkning vid inköp, kontorsdrift, energianvändning samt att minska förbrukningen
 • Att ta hänsyn till miljön vid val av transportsätt
 • Att återvinna och sorterar avfall
 • Att arbeta aktivt för att utveckla firmans kunnande på områden som diskriminering, jämställdhet och miljö.
 • Att arbeta inom ramen för en god konsultetik
 • Att i dialog med uppdragsgivaren identifiera krav och förväntningar i det enskilda uppdraget samt att genomföra våra tjänster utifrån de överenskommelser som gjorts
 • Att genomföra uppdrag på ett professionellt sätt
 • Att arbeta med en bra och transparent genomförandeprocess för att nå ett lyckat slutresultat
 • Att endast samverka med organisationer och företag som har en god miljö- och antidiskrimineringspolicy
 • Att följa aktuell lagstiftning
 • Att vara tillgänglig genom publicering på vår hemsida

 

 

 

 

 

Copyright anorberg.se © All Rights Reserved Uppdaterad 2015-10-15