anorberg Uppdragsverksamhet inom projektarbete och texthantering

avnorberg@live.se

Kompetenser och kvalifikationer

 

 

Arbete

 • Vana att administrera och utvärdera projekt finansierade med olika fonder från EU
 • Erfarenhet av redaktörs-, redigerings- och reporterarbete (i tal och skrift)
 • Erfarenhet av att i Sverige och utomlands arbeta inom näringslivet som projektadministratör, översättare, vd-assistent och arrangör av konferenser, möten och resor

 

Utbildning

 

JOURNALIST

 • Kaggeholms folkhögskola, Ekerö 1988-1990 - press- och radiojournalistik, inklusive arbete med närradiosändningar

 

FIL KAND I SPRÅK

 • Lunds universitet 1978-1982 - språkstudier i kinesiska och franska vid östasiatiska och romanska institutionerna

 

AKADEMISK SEKRETARE

 • Internationella sekreterarskolan i Lausanne, Schweiz 1977-1978 - trespråkig akademisk sekreterarutbildning (svenska, franska och engelska), inklusive fyra månaders praktik på resebyrå

 

Språk

 

 • Svenska - flytande
 • Franska - behärskar mycket väl i tal och skrift
 • Engelska - behärskar mycket väl i tal och skrift

 

 

Meriter

 

Egenföretagare

 

 • Översättning av tekniska dokument och offerter från franska och engelska till svenska och vice versa
 • Projektadministration och sekreterare till projektledning

 

Uppdrag och anställningar

 

UTVÄRDERING AV LÄRANDE KRING FRIVILLIG ÅTERVANDRING OCH SOCIAL REINTEGRATION I HEMLANDET. EN UPPFÖLJNINGS-STUDIE AV FRIVILLIG ÅTERVANDRING FRÅN SVERIGE TILL BIH. (Institutet för lokal och regional demokrati (ID) i Växjö) 2014

 • Lärande utvärdering (följeforskning)
 • Konstruktion av projektverktyg för analys av metoder och intervjumaterial
 • Översättning
 • Intervjuer med organisationer
 • Rapportskrivning

 

UTVÄRDERING AV PROJEKT HANDELSCOLLEGE - MEDBORGARSKOLAN (Europeiska socialfonden ESF) 2011-2013

 • Lärande utvärdering
 • Konstruktion av projektverktyg för administration och statistik
 • Analys av metod och process
 • Återkoppling till projektledningen av hur processen fungerar i relation till projektets åtaganden
 • Rapportskrivning

 

KARTLÄGGNING AV MOTTAGNINGSSYSTEMET FÖR ASYLSÖKANDE OCH NYANLÄNDA I GÖTEBORG 2000-2011

EVA NORSTRÖM KONSULT (ESF-uppdrag) 2012

 • Besök och intervjuer hos frivilligorganisationer och myndigheter
 • Framtagning, analys och sammanställning av statistik
 • Research om Etableringsreformen och flyktingmottagandet i Göteborg, såväl ur anställdas som nyanländas perspektiv
 • Rapport: The reception and introduction of asylum seekers and new arrivals in Gothenburg. Successes and failures in the development of a new system. Rapport på uppdrag av ESF Sweden. (Norström & Norberg) - www.fluchtort-hamburg.de/fileadmin/pdf/2012/City_report_Gothenburg.pdf
 • Artikel i Seukwa, Louis Henri (red.) Integration of Refugees into the European Education and Labour Market. Requirements for a Target Group Oriented Approach. Frankfurt am Main: Peter Lang GMBH. ISBN 978-3-631–64152-4. (Norström & Norberg). Artikeln är en fördjupning av ovanstående rapport.

 

TOLKPROJEKTET - LUNDS UNIVERSITET/MEDBORGARSKOLAN 2008-2011

Två forskningsprojekt: Tolken – en kulturell mellanhand, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och Bakom stängda dörrar – tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration, med särskild inriktning på ensamkommande barn och unga, medfinansierat av Europeiska Flyktingfonden.

 • Utformning och administration av projektets hemsida, informationsmaterial, projektverktyg, enkät (inklusive sammanställning av resultat)
 • Korrekturläsning av artiklar och rapporter
 • Utskrift av inspelade intervjuer
 • Planering och administration av projektets slutkonferens i Stockholm

 

SVENSK FLYKTINGHJÄLP, SWERA 2004-2008

 • Utvärdering och dokumentationsanalys av två ERF-projekt (Europeiska flyktingfonden) samt ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden

 

SVENSKA FLYKTINGRÅDET 2001-2003

 • Planering och administration av organisationens kursverksamhet
 • Administration av nedanstående projekt
 • Administration av projektansökan för ERF-projektet Modul 16-20. I arbetet ingick att söka medfinansiärer samt att koordinera kontakter och möten med dessa och ESF-rådet under den sex månader långa planeringsfasen.

 

YSTADS ALLEHANDA 1992-2001

 • Textredigering av Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda till radioanpassat språk och inläsning i radiostudio
 • Marknadsföring av radiotidningen, inklusive annons- och informationsutformning, information vid olika föreningsmöten och deltagande i mässor
 • Reporter

 

KAGGEHOLMS FOLKHÖGSKOLA 1990

 • Koordinator för medieutbildningarna
  • Ansvarade för administration och dokumentation
 • Fungerade som länk mellan studenter och lärare samt för kontakt med gästföreläsare
  • Planering av folkhögskolans helgkurser

   

  SOMFY AB 1986-1987

  • vd-sekreterare, med ansvar för administrationen samt telefonkontakten med kunder och huvudkontoret i Frankrike

   

  SKANSKA, ALGERIET, 1984-1986

  • Assistent till platschefer, inklusive tolkning/översättning (franska) vid inspektioner, förhandlingar och all kontakt med myndigheterna vid byggplatserna M’sila och Ain el Kebira samt vid huvudkontoret i Skikda
  • Planering och administration av och tolkning vid kontakt med myndigheter samt resor för all personal

   

  ALFA-LAVAL 1983-1984

  • Sekreterare till avdelningschefer, projektansvariga och tekniker
  • Ansvarig för projektsekretariatets datorintroduktion och -hantering
  • Översättning av offerter, tekniska specifikationer och övriga dokument till franska och engelska
  • Administration av offertarbete för projekt i Algeriet

   

  KORTARE ANSTÄLLNINGAR

  • Översättare, Alfa-Laval, Nevers, Frankrike, 1982
  • Chefssekreterare, Ekmans Handelshus, Göteborg, 1981
  • Sekreterare vid lasarettsadministrationen, Helsingborg (timanställd 1978-1980)
  • Au-pair, Nice, Frankrike, 1976-1977

   

  Publicerat

   

  2014

   

  • Utvärdering av Lärande kring frivillig återvandring och social reintegration i hemlandet 2014. En uppföljningsstudie av frivillig återvandring från Sverige till BiH. Institutet för lokal och regional demokrati (ID) i Växjö. (Norström & Norberg)

   

  • Utvärdering av Handelscollege Ungdom Malmö. Ett projekt för arbete inom handel och service 2011-2013. (Norström & Norberg)

   

  2012

   

  • Artikel i Seukwa, Louis Henri (red.) Integration of Refugees into the European Education and Labour Market. Requirements for a Target Group Oriented Approach. Frankfurt am Main: Peter Lang GMBH. ISBN 978-3-631–64152-4. (Norström & Norberg). Artikeln är en fördjupning av ovanstående rapport.

   

   

   

  Copyright anorberg.se © All Rights Reserved Uppdaterad 2015-10-15