anorberg Uppdragsverksamhet inom projektarbete och texthantering

avnorberg@live.se

Norconsult

 

 

Projektarbete

Planering, administration och utvärdering av sociala projekt

  • Förprojektering - administrativ planering, med utformning av mallar för uppföljning av resultat och metod i relation till projektmål och syfte samt för framtagande av relevant statistik
  • Utvärdering - formativ och summativ

 

Texthantering

Korrektur, redigering och översättning

  • Korrekturläsning och redigering av manus såsom akademiska uppsatser, projekt- och forskningsrapporter samt tidningsartiklar och böcker
  • Upprättande av hemsidor
  • Webbadministration
  • Översättning från franska och engelska till svenska

 

I tal och skrift

Inläsning och reportage

  • Journalistiskt arbete såsom research, intervjuer och analysarbete
  • Inläsning av ljudböcker/text

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright anorberg.se © All Rights Reserved Uppdaterad 2015-10-15